هم اکنون زبان فارنسه به عنوان یکی از زبان های رسمی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ناتو، وتو، کمیته بین المللی المپیک و بسیاری از انجمن های مطرح جهانی شناخته می شود. به گفته مجله بلومبرگ و بر طبق تحقیقی در سال 2011 زبان فرانسه سومین زبان مفید و کاربردی در دنیای تجارت (بعد از انگلیسی و چینی ماندارین) است.

متد آموزشی زبان فرانسه در کانون تخصصی پرتو

رویکرد متد le nouveau taxi به گونه ای می باشد که زبان آموزان از جلسات اول وابتدای یادگیری زبان فرانسه ، با کلمات و اصطلاحات به روز آشنا می شوند و از همان ابتدا بر روی مهم ترین مهارت یعنی مهارت صحبت کردن آنها تمرکز می گردد.
دایره لغات این متد بسیار غنی و به روز است و زبان آموز در پایان سطح دایره واژگان گستره ای خواهند داشت و درنتیجه برای مکالمه روان ،مهاجرت و تحصیل در کشور فرانسه و دیگر کشور های فرانسه زبان آماده می گردند.

متد آموزشی Taxi شامل سه کتال در سطح های A1 و A2 و B1 است. دلیل انتخاب این کتاب غنی بودن آن از جملات و اصطحالات پر کاربرد زبان فرانسه، و آموزش زبان آموزان همسو با روش آموزشی بخش فرهنگی سفارت فرانسه می باشد.

_____________________________________________________________________